(Past)

Forspill / Álggahus

 • Subtitle
  Livet #0
 • Last show
  2023
 • Duration
  10 minutes
 • Collaborators
  Det Norske Teatret
  Høstutstillingen 2023
Høstutstillingen 2023 Poster
Plakatfoto: Eva Rose

FORSPILL er et performativt verk for fire skuespillere. Verket er basert på realopptak av fødsler som fant sted på Ullevål sykehus og Akershus universitetssykehus, fra riene satte inn og fram til spedbarnets første skrik.

FORSPILL er en del av pentalogien LIVET #1–5, produsert i samarbeid med Det Norske Teatret.

ÁLGGAHUS lea performatiiva bargu njealji neavttárii. Bargu lea vuođđuduvvon duohta báddemiid vuođul mat dáhpáhuvve Ullevål buohcciviesus ja Akershus universitehtabuohcciviesus, dan rájes go ávttat álge, gitta njuoratmáná vuosttaš čirroma rádjai.

ÁLGGAHUS lea oassi pentalogiijas LIVET #1–5, buvttáduvvon ovttas Det Norske Teatret:iin.

P9090007
P9090005
P9090040
P9090092

Credits

 • SCRIPT AND DIRECTION
 • CAST
  Sarakka Gaup, Vetle Bergan, Ellen Birgitte Winther, Ingeborg Sundrehagen Raustøl
 • PHOTOGRAPY
  Jannik Abel / Høstutstillingen

Related projects